כריתת שני עצי אורן בגן שעשועים

שאול זוסמן • 9/3/2019 כניסות

לידיעת התושבים.

 נאלצנו לכרות שני עצי האורן במתחם גני המשחקים. העצים נטו על צידם בצורה מסוכנת. התקבלה המלצת מומחה להורידם מיידית לפני שיקרסו ויגרמו לפגיעה בנפש במתחם.  אחד העצים פגע במדרכה  וגרם נזק,השני  לגן השעשועים.ההצללה תוחזר בהקדם.

זוסמן שאול מנהל מוניציפלי

הודעות בנושא זה