ריחות רעים בלילות.

ועד מקומי • 21/10/2018 כניסות

הבהרה לתושבים.
לטענת מחלקת איכות הסביבה של המועצה, המקור לריחות אינו !! מישובי המועצה,
אלא כנראה מישובים הסמוכים למועצה בצידינו המזרחי. לא  ממתחם מחופים ולא מקיבוצים סמוכים
לכן יש להתלונן כפי שצינתי למוקד איכות הסביבה  בטלפון  6911*
או  וגם למוקד המועצה.
חשוב להתלונן בזמן אמת. כדי לקבל טיפול מיטבי.
זוסמן שאול מנהל מוניציפלי.