מרפאה

הודעות מיוחדות • 4/11/2018 כניסות

לידיעת התושבים.
האחות גבי לא מגיעה למרפאה מחר
ולכן לא ילקחו בדיקות דם.