פינוי גזם חודש אוגוסט 2018.

מזכירות • 5/8/2018 כניסות

שלום רב,

 להלן זמני פינוי הגזם לחודש אוגוסט 2018.

יום שלישי ה-7/8/2018

יום שלישי ה-21/8/2018

הנכם מתבקשים להוציא הגזם אך ורק

בסמוך לתאריכים הנ"ל ולדאוג שלא תהיה

כסחת דשא או גרוטאות על הגזם במידה וכן

הגזם לא ייאסף.

בהרבה מקומות (בעיקר במשקי העזר)

ישנה צמחיה ה"זולגת" לשטח

הציבורי, הנכם מתבקשים לגזום.

בברכה,

ועד מקומי בוסתן הגליל