פינוי גזם בחודש דצמבר 2017

ועד מקומי • 23/11/2017 כניסות

פינוי גזם יבוצע
ב-7.12.17
ב- 21.12.17
נא לפנות אך ורק בסמוך למועד הפינוי.
זוסמן שאול מנהל מוניציפלי.