השתתפות בצער.

הודעות מיוחדות • כניסות

בית בוסתן הגליל  משתתף בצערה של משפ, ישראלי, הלוי קלמן,בוטו.
על פטירתו של מיריק ישראלי ז"ל  בטרם עת.
הלוויה תתקיים היום יום ששי  7.6.19 בשעה 14.00
בבית העלמין בבוסתן הגליל.
תנחומינו, בית בוסתן הגליל.