חינוך - נתונים נוספים - הודעה ממעין שרי

חינוך • 11/1/2019 כניסות

שלום,
נתונים נוספים:
לפני 3 שנים תוכנית ״קס״ם בוסתן״ החלה להתגבש ולהתממש. הוועד אכן ליווה ועודד את התוכנית החינוכית לצאת אל הפועל. אנו מוקירים את החלטות חברי הוועד, החלטות אמיצות ומחוללות שינוי, אשר תמכו והכירו בחשיבות החינוך ובתרומתו לקהילה!
עם זאת, במקביל חשוב להדגיש:
לצד הקצאת מקור סבסוד לחינוך, נעשתה גביית הורים מהכיס הפרטי לצורך השלמת מימון התוכנית. 
הגבייה החלה ב 2017. 
סכום הגבייה הוכפל ב 2018.
סכום הגבייה התייקר בכ-50% ב 2019. 
מהכיס הפרטי! כיום משפחה עם 3 ילדים משלמת כ 4000 שח בשנה!
זהו מיסוי נוסף שיש לו ערך רב ושאנו מוכנים לשלמו כדי לקבל תמורה ראויה!
משמע, הורי הקהילה מבינים את חשיבות החינוך היישובי ואת הצורך להשקיע ולשלם מיסוי נוסף עבורו. 
קס״ם = קהילה-סביבה-מקום
מבחינתנו הקסם עובד!  
כל זאת בזכות התגייסות והירתמות של המשפחות בשיתוף פעולה עם הוועד המקומי.
לכן, אנחנו פונים אל הוועד החדש בקול גאה בוטח להמשיך לשמר, לתמוך, לחזק ולבסס ולפתח את מה שהשגנו עד כה. ולא לפגוע בחינוך! 
החינוך הוא תשתית חיי החברה והקהילה! 
אנחנו זורעים וקוצרים את הפירות משנה לשנה. הפריחה והלבלוב של חברת הילדים והנוער, של המשפחות בבוסתן נותנים אותותיהם.

מעין שרי