מכולה לאשפה ברמפה.

ועד מקומי • 14/9/2018 כניסות

לידיעת התושבים.
המכולה מלאה ואין מקום לזרוק פסולת !!
האתר יהיה נעול עד לאחר הפינוי ביום ראשון.
זוסמן שאול מנהל מוניציפלי.