התנגדות למתקן התפלה-תת"ל 90.

הודעות מיוחדות • כניסות

פניה לתושבים.

המועצה האזורית והישובים הסמוכים: בוסתן הגליל, שבי ציון, לוחמי הגטאות ורגבה מגישים התנגדות

להקמת מתקן התפלה צמוד דופן למחנה שרגא על שטחים חקלאיים של בוסתן הגליל ולוחמי הגטאות.

בנוסף להתנגדות המועצה והישובים תושבים המעונינים להתנגד לתוכנית תת"ל 90 באופן פרטני מוזמנים להגיש התנגדותם עד סוף חודש אוגוסט 2019.

כל התנגדות נוספת עשויה לסייע במאבק להעתיק מתקן ההתפלה מתחום המועצה.

ועד מקומי בוסתן הגליל.