חניות למתקני המשחקים בהרחבה.

ועד מקומי • 6/1/2019 כניסות

פניה לתושבים.
הינכם מתבקשים לחנות בחניות שהוסדרו.
לא להוריד הילדים בכביש הראשי ולסכן אותם.
לא לאפשר לילדים לעבור בגינון הציבורי ולפגוע בו.
זוסמן שאול מנהל מוניציפלי.