שעות חלוקת דואר רשום וחבילות

מידע שימושי • 8/6/2016 כניסות

ימי שני 7:00-9:00 בבוקר

ימי רביעי 17:30-18:30 אחה"צ

ימי שישי 9:00-10:00 בבוקר

* לקבלת חבילות ודואר רשום - יש להביא איתכם/ן את הספח שקיבלתם/ן לתיבת הדואר בשעות החלוקה