טופס בקשה להנחות בשכ"ל לבתי"ס - תשע"ט

ועד מקומי • 16/9/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

001
שלום ושנה טובה,
בבקשה להפיץ בלוח מודעות הציבורי ובתפוצת דוא"ל תושבים.
בברכה,

דרור ארנשטיין, מח' חינוך
   מ . א . מטה – אשר
טלפון  : 9879713 04
סלולרי : 5729789 050