יוצרים יחד קיר פסיפס

70 לבוסתן • 4/2/2018 כניסות

כל הפרטים מצורפים

בבקשה, פיתחו יומנים רישמו את המועדים

וידעו אותנו מץי אתם מגיעים

להתראות

צוות 70 לבוסתן


--

קיר פסיפס