כן לחינוך קהילתי

נורית גלעד • 11/1/2019 כניסות

שלום רב,
החינוך הקהילתי בבוסתן הינו יסוד שמגבש סביבו את כל הקהילה.
נעשתה עבודה מדהימה בתחום החינוך שמהווה מודל לישובים בסביבה.
הועד המקומי מתכנן קיצוץ בתקציב שלא יאפשר המשך התוכנית. אנו רוצים לשקף לועד את רצון הקהילה - המשך שתוף פעולה של הועד ותמיכה בתוכנית.
מוזמנים לחתום ולשתף עצומה , "תושבי בוסתן אומרים לא !!!! לקיצוץ המתמשך בתקציב החינוך הקהילתי".

הכתובת של העצומה היא:
https://www.atzuma.co.il/bustan

תודה!