מידע שימושי

שעות פתיחה וטלפונים מזכירות ועד מקומי
שעות פתיחה וטלפונים מזכירות ועד מקומי

שעות פתיחה וטלפונים מרפאה
שעות פתיחה וטלפונים מרפאה

שעות פתיחה וטלפונים צרכניה
שעות פתיחה וטלפונים צרכניה

שעות חלוקת דואר רשום וחבילות
שעות חלוקת דואר רשום וחבילות

שעות פתיחה מזכירות ועד אגודה
שעות פתיחה מזכירות ועד אגודה

מכתב לתושבים - היכרות עם מערכת סאמדיי
מכתב לתושבים - היכרות עם מערכת סאמדיי