מזל טוב למשפחת שחר

דניאל בן יוסף • כניסות

מזל טוב לקרן שחר על הולדתו של בנה הבכור אביב
נכד לארז ושוש שחר