לחצים מבחוץ ומבית להקמת מקווה טהרה בבוסתן

מיטל שרמן • 10/1/2018 כניסות

לאחרונה מסתובבות שמועות על לחצים המופעלים על התושבים במושב לתמוך בהקמת מקווה טהרה במושב.
מתבצעת החתמת תושבים בכניסה לגנים בצורה שיטתית ושקטה.

שמירה על הצביון החילוני של המושב היא קריטית על מנת לשמר את הכבוד ההדדי והאיזון בין הרוב החילוני והמיעוט הדתי.

גורמים חיצוניים דתיים בעלי אינטרסים מזרימים כספים ומנצלים שאאנות התושבים.

השטחים הציבוריים צריכים להיות מנוצלים לחינוך, ספורט, תרבות ונוף סביבתי שישרת את רוב התושבים ויעשיר את המושב.

כל החלטה על הקמת מבנה דתי שישפיע על צביון המושב חייבת להתקבל בהחלטת הרוב במושב, באופן גלוי ושקוף ולא באיום בתביעת המושב השקול לתביעה נגד רוב התושבים במושב.

שימו לב וחישבו היטב על מה אתם חותמים ומה יהיו ההשלכות לעתיד.

הודעות בנושא זה