הנהלת האתר

להפיץ ליו״ר הועד, לחברי הועד ולכל חברי המושב
להפיץ ליו״ר הועד, לחברי הועד ולכל חברי המושב