מועצה אזורית מטה אשר

הרצאות לעסקים- מועדון כוכב מבית "ביז קפה"
הרצאות לעסקים- מועדון כוכב מבית "ביז קפה"