חניות בגני הילדים.

הודעות מיוחדות • 24/11/2017 כניסות

לידיעת התושבים.
ביום ראשון הקרוב 26.11.17 מתחילים לחפור בחניות גני הילדים.לא תתאפשר כניסה פנימה לשטח הגנים.
יש לחנות אך ורק בחניה הזמנית שהוכשרה מול הבית כנסת ובחניות מגרש הכדורסל.
שטח החפירות יגודר ויחסם כליל.
זוסמן שאול מנהל מוניציפלי.