שימוש במבנה היביל (לפעילות נוער)

הודעות מיוחדות • 14/12/2017 כניסות

לידיעת ההורים. 
הערב נכנסו נוער למבנה היביל ( ולא בפעם הראשונה) ללא אישור ועדת חינוך.
עישנו נרגילה , הפעילו את מערכת ההתרעה  לגילוי אש. 
 המערכת מחוברת להנהלת הישוב, לרב"ש, למוקד המועצה ולכיבוי אש  שנזעקו למקום
האזור מתועד במצלמות והמקרה יטופל בחומרה..
זוסמן שאול מנהל מוניציפלי.