חיים מרק ז"ל

אגודה בוסתן הגליל • כניסות

אגודת בוסתן הגליל משתתפת בצערם של משפ' מרק ומשפ' שרי על מות הבעל , האב והסב 

חיים (ברי)מרק  , שלא תדעו צער .

                                                                                         בברכה,
                                                                                      אגודת בוסתן הגליל