יותר מפירורים - בביצוע קיבוצית 2 בכפר המחול 15.06.19 בשעה 12.00

ועד מקומי • כניסותכרטיסים בטלפון 04-9859730  שלוחה 112

ובאתר הלהקה