אבוקדו האס 7.5 ש"ח לקילו משפחת נוה דרך הגנים.

חסיה נוה • 8/2/2019 כניסות

מוזמנים גם במהלך ימי חול השבוע לבוא ולבחור מפירות מטע האבוקדו שלנו. נקטף טרי במיוחד בשבילכם.
0544770015 לתאום
חסי

20190111 095229