מרפאה.

הודעות מיוחדות • 19/8/2018 כניסות

לידיעת התושבים.
השבוע לא יהיה הרופא במרפאה .ולא יהיה רופא מחליף.
האחות עובדת היום יום א  19.8 החל משעה 11.00
שאר ימי השבוע האחות תעבוד כרגיל.
זוסמן שאול מנהל מוניציפלי.