מדורות

הודעות מיוחדות • כניסות

הודעה לתושבים.
חל איסור חמור על הדלקת מדורות  בשטחים ציבוריים,
בפרט בכל אזור תחנת הדלק.
המקום היחיד למדורה הינו במתחם המיועד לכך שנמצא
ליד המבנה הטרומי (פעוטון ישן) בסוף החניות של מגרש הכדורסל לכוון צפון מזרח.
אין להדליק מדורה במקום ללא לווי מבוגר.
אין להדליק במקום יותר ממדורה אחת.
ועד מקומי בוסתן הגליל.