מרפאה

הודעות מיוחדות • 5/12/2018 כניסות

לידיעת התושבים.
האחות עובדת עכשיו עד השעה 12.00. קו הטלפון במרפאה לא תקין.