פינוי גזם.

ועד מקומי • כניסות

לידיעת התושבים.
פינוי גזם בחודש אפריל 2019 חל בימים.
7.4.19
21.4.19.
נא לפנות לפינות הגזם בלבד.
זוסמן שאול מנהל מוניציפלי.