מועדון ותיקים.

ועד מקומי • 5/12/2018 כניסות

לידיעת התושבים.
ההרצאה שתוכננה ליום חמישי 6.12.18 במועדון ותיקים
לא תתקיים עקב תחזית מזג האויר הגשום.
זוסמן שאול מנהל מוניציפלי.