ועדת ביקורת.

ועד מקומי • כניסות

פניה לתושבים.
ועד מקומי בוסתן הגליל  פונה לתושבים להצגת מעומדות לתפקיד חברות בועד ביקורת.
נדרשים לפחות שלוש/ שלושה מעומדים.
לגבי פרטים על התפקיד נא לפנות לזוסמן שאול מנהל מוניציפלי.
או באמצעות סילבי למשרד.