וועדת קבלה

אגודה בוסתן הגליל • 21/1/2018 כניסות

ביום ד -24.01.18  תתכנס וועדת קבלה לשוכרים חדשים .

במידה וקיימים עדין משכירים מהישוב שטרם רשמו את שוכריהם לוועדה , זה הזמן .


                                                                                                  בברכה 
                                                                                                  אורית- מזכירת האגודה