אזעקה.

הודעות מיוחדות • 10/2/2018 כניסות

בתיאום עם מחלקת הבטחון וקב"ט המועצה ועל פי הנחייתם. ממשיכים בשגרה.
לא פותחים מקלטים. האזעקה שנשמעה קשורה לפעילות חיל האויר בסוריה.
נמשיך לעדכן ולפעול עפ"י ההנחיות שנקבל.
ועד מקומי בוסתן הגליל.