שלום

קופת חולים • 14/2/2018 כניסות

יום חמישי  15.2 המרפאה תפתח על ידי רופא בשעות 12-14.
בימי ראשון המרפאה תפתח על ידי בשעה 10.
עפרה