השתתפות בצער.

ועד מקומי • 20/1/2018 כניסות

בצער רב אנו מודיעים על פטירתו של אלוף במילואים דורון רובין, בן בוסתן הגליל 
שנפטר לאחר מאבק במחלה קשה.
תנחומינו למשפחתו, לברוריה אחותו ולכל משפחת קליש.
מכל תושבי בוסתן הגליל.