בחירות לכנסת.

ועד מקומי • כניסות

לידיעת התושבים.
הבחירות לכנסת מתקיימות מחר יום שלישי
9.4.19 במועדון תרבות בבוסתן הגליל בין השעות 07.00 לשעה 22.00
זוסמן שאול מנהל מוניציפלי.