שבי ציון ובוסתן הגליל חוזרות כחלופות להקמת מתקן התפלה

הודעות מיוחדות • 12/2/2018 כניסות