תלונות על ריחות רעים.

ועד מקומי • 14/10/2018 כניסות

לידיעת התושבים.
בהמשך להודעתי את הכתובת לתלונות על מפגעי  ריח יש להעביר ישירות
אל  מוקד איכות הסביבה בטלפון   6911*
זוסמן שאול מנהל מוניציפלי.