אזכרה לסמי הלוי.

ועד מקומי • 7/1/2019 כניסות

לידיעת התושבים.
ביום ששי הקרוב 11.1.19 בשעה 10.30
תתקיים אזכרה לסמי הלוי שהיה מותיקי בוסתן הגליל
בבית העלמין בבוסתן הגליל.
זוסמן שאול מנהל מוניציפלי.