פינוי אשפה.

הודעות מיוחדות • 29/10/2018 כניסות

לידיעת התושבים.
פינוי אשפה מתבצע  עכשיו בישוב במקום מחר.
זוסמן שאול מנהל מוניציפלי.